Søk på dette nettstedet:

19. des

Stillingsannonse.

Du ser behovet for en eller flere nyansatte, og vet hvilken kompetanse som kreves.

Da gjelder det bare å skrive en best mulig stillingsannonse, slik at de beste kandidatene får lyst til å sende inn søknadene sine.

Når vi jobber med å produsere stillingsannonser er det lite som blir overlatt til tilfeldighetene. Målet er å tiltrekke seg drømmekandidaten, og stillingsannonsen er det kritiske punktet hvor kandidaten velger om hen får lyst til å søke på jobben hos dere.

Så hvordan sikrer du deg drømmekandidaten?

Det første vi gjør er å kartlegge hvem du ønsker å tiltrekke med annonsen. Hvordan skal du ordlegge deg for å treffe personen? Hvilken tone ønsker du å skal skinne igjennom? Alt vil ha en effekt på den som klikker på annonsen.

Videre jobber vi med hvordan du skal få frem identiteten til virksomheten din. Hvordan beskriver du arbeidsmiljøet? Det er viktig at Employer brandet kommer tydelig frem, og at kandidaten får et så presist inntrykk av virksomheten som mulig.

Hvordan du ønsker at virksomheten din skal oppfattes er ikke alltid sammenhengende med hvordan den faktisk oppfattes. Derfor jobber vi i takt med virksomheten og sørger for at måten du presenterer deg selv blir mottatt av søkerne på måten du ønsker.

Vi ser nærmere på stillingen du ønsker å fylle, og går grundig til verks for å finne ut av hva som kreves for å fylle den. Gjenspeiler stillingsbeskrivelsen hvordan arbeidet faktisk utføres i praksis? Hvis den ikke gjør det kan du risikere å ansette noen med helt andre forventinger til stillingen enn det den faktisk innebærer.

Stillingsannonser bør treffe både bredt og smalt. Det betyr at det skal være tydelig hva du er ute etter, men samtidig snakke til alle de forskjellige menneskene som besitter disse egenskapene. Ønsker du mer mangfold på kontoret? Da må dette komme tydelig frem i stillingsannonsen. Kanskje det ikke er tilfeldig at det bare jobber en type folk på kontoret? Som regel er det noe med kommunikasjonen som skremmer bort en potensiell dyktig medarbeider.

Vi tilpasser språket, tonen og innholdet på en måte som gjør at du sparer tid på intervjurundene. Målet vårt er at alle du inviterer til intervju er gode kandidater, og at du sitter med et luksusproblem. Det skal være vanskelig å velge kandidater på grunn av antallet gode søkere, ikke motsatt.

Kjersti Alnes