Søk på dette nettstedet:

17. des

Personas.

Personas er profiler som skal representere kundene du ønsker å nå. Det utvikles en fiktiv person som skal representere en gjennomsnittlig person innenfor en gitt målgruppe.

Hvordan utvikler vi personas?

Målet med å utvikle personaer er å kjenne målgruppen så godt at du kan utvikle gode kampanjer eller stillingsannonser ut fra mer konkret og detaljert informasjon. Målgrupper blir ofte veldig generelle og lite personlige, og derfor lite effektive. Det blir fort bortkastet tid og penger å drive markedsføring som bare treffer et lite utvalg av målgruppen du prøver å nå. Det er enklere å vite hva slags type person man snakker til når den får et navn og et ansikt! Vi undersøker hvilke utfordringer denne personen står ovenfor, hva slags behov de har, og hvordan markedsføringen og innholdet ditt blir relevant for dem.

Å jobbe med personaer er å jobbe med informasjon. Den generelle informasjonen som demografi (alder, kjønn, hvor de bor) filtreres og analyseres, før man supplerer med å samle inn mer personlig informasjon om eksisterende og potensielle kunder. Dette baserer seg blant annet på ting som:

  • Hvem er personen, hvor bor personen og hvor gammel er personen?
  • Hva motiverer personen, hvilke mål har hen, og hva slags utfordringer står hen ovenfor?
  • Hva slags person ønsker du nå? Reagerer vedkommende emosjonelt eller rasjonelt på informasjon.
  • Hva trigger personen til å utføre en handling (som for eks å foreta et salg)?

Jo mer informasjon, desto bedre og mer presist treffer du.

Videre ser vi mer direkte på kundene fra et eksternt og internt perspektiv. De som jobber direkte med kundene internt i virksomheten sitter ofte på verdifull informasjon. I arbeidet med å utvikle personas snakker vi gjerne med disse interne ressursene og tar det med i arbeidet.

Så ser vi utover. Hva slags typer er det som følger virksomheten på sosiale medier? Det er ikke alltid at du treffer de menneskene du tror, og ofte fører dette til at du overser en stor gruppe med potensielle kunder. Det handler om å få mest mulig overblikk, for å virkelig forstå hvem det er vi snakker til.

Utvikling av gode personaer dreier seg i stor grad om å sortere og analysere store mengder informasjon. Vi ser på kundedata, og bruker dette til å sikte mer treffsikkert mot de største gruppene.

Jobber mange av kundene dine som håndverkere? Da burde en av personaene virksomheten jobber mot være snekker.

Hva skal personaen hete? Her bør du velge navn som oppleves troverdige, og er enkle å huske. Du skal tross alt se for deg personen som ektefølt og levende, og navn er noe som ofte fester seg til hjernen, og sitter i bakhodet.

Hvordan ser personen ut? Du må se for deg personen for å kunne snakke til personen. Det å skape en visualisering av en person i målgruppen gjør at du ser ut, og gjør det mer realistisk.

Gå i dybden! Gjør personaene mest mulig levende. Det skal føles så troverdig og ekte ut som mulig.

Arbeidet med personaer er noe som skjer kontinuerlig, og vi jobber stadig med å holde de så oppdaterte som mulig. Kunder endrer seg hele tiden, og det er derfor viktig at personaene endrer seg i takt med dem.

Sluttresultatet blir komplekse og levende personaer som fører til bedre leads. De er kanskje fiktive, men gjenspeiler kundene du har (eller prøver å nå). Så bli kjent, og knytt deg til dem som om de skulle være dine ekte venner.

Kjersti Alnes